Перегляди: 634811
Сьогодні: 230
Партнери
NASU UzhNU ISP BITP
Інститут електронної фізики НАН України


Інститут електронної фізики – наукова установа Національної академії наук України, де проводяться дослідження з актуальних проблем фізики та суміжних наук:

  • фізики фотонних, електронних, іонних та атомних зіткнень,
  • низькоенергетичної ядерної фізики,
  • радіаційної і техногенно-екологічної безпеки,
  • фізики лазерів на парах металів,
  • оптичного приладобудування,
  • фізико-хімічних основ і технології отримання, оброблення та застосування макроскопічних і мезоскопічних кристалів, плівок та склоподібних матеріалів.

Інститут веде свою історію з 1981 року, коли на базі уже діючих окремих наукових відділів інститутів АН УРСР – відділу фотоядерних процесів Інституту фізики АН УРСР (1969 р.) та відділу теорії гадронів Інституту теоретичної фізики АН УРСР (1970 р.) – було створено Ужгородське відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР. Першим керівником відділення та заступником директора з наукової роботи Інституту ядерних досліджень АН УРСР став доктор фізико-математичних наук, професор Іван Прохорович Запісочний, який на той час створив в Ужгородському державному університеті потужну наукову групу в галузі атомної фізики та фізичної електроніки. І.П. Запісочний став ініціатором створення в Ужгороді окремого наукового інституту фізичного профілю та будівництва лабораторного корпусу. У 1988 році керівником Ужгородського відділення став доктор фізико-математичних наук, професор О.Б. Шпеник, під керівництвом якого було завершено будівництво корпусу майбутнього інституту.

21 вересня 1992 року було офіційно створено Інститут електронної фізики НАН України. Його першим директором став доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Отто Бартоломійович Шпеник. У квітні 2017 року директором Інституту електронної фізики НАН України обрано доктора фізико-математичних наук Ганну Миколаївну Гомонай.

Інститут внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, про що Міністерством освіти і науки України видане Свідоцтво серія ДР № 02681 від 21 серпня 2019 року.


Державна атестація Інституту у 2023 році

За результатами державної атестації, проведеної 26 жовтня 2023 року, Інститут електронної фізики НАН України віднесено до I класифікаційної групи – наукові установи-лідери, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2023 № 1384 "Про затвердження Висновків про результати державної атестації наукових установ"

На виконання постанов Президії НАН України від 25.12.2013 № 187 «Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки» та від 07.05.2014 № 107 «Про затвердження Плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки» розроблено та схвалено вченою радою Концепцію розвитку ІЕФ НАН України на 2018–2023 роки.

Концепція розвитку ІЕФ НАН України на 2018-2023 роки

Статут Інституту електронної фізики Національної академії наук України

Copyright © 2019 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All rights reserved. Designed by Robert.