Перше повідомлення
Шановні колеги!


20-22 вересня 2012 року Інститут електронної фізики НАН України проводить Міжнародну конференцію: Професор І.П. Запісочний –засновник ужгородської школи атомної фізики (до 90-річчя від дня народження і 20-річчя створення ІЕФ НАН України).

Основні наукові напрямки конференції:

 1. фізика електронних і атомних зіткнень;
 2. елементарні процеси та фізика явищ у лазерах і низькотемпературній плазмі;
 3. спектроскопія атомів, молекул, кристалів і невпорядкованих систем;
 4. технологія одержання, властивості та застосування матеріалів функціональної електроніки;
 5. ядерна фізика, ядерно-фізичні технології, дозиметрія;
 6. теоретична фізика;
 7. автоматизація фізичних досліджень;
 8. взаємодія заряджених частинок з речовиною.
 • Заявку на участь у конференції та тези доповіді, слід надавати в електронному вигляді – до 10 червня 2012 р.
 • Запрошення для учасників конференції будуть надіслані – до 1 серпня 2012р. Для доповіді надаватиметься 15 хв.
 • Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Оформлення тез доповідей

Тези доповідей обсягом до 1 стор. формату А4 готуються за допомогою Word2003/2007/97. Тези мають достатньою мірою розкривати зміст повідомлення, тому обсяг тез повинен бути не меншим за 300 слів. Формули слід набирати за допомогою Microsoft Equation. Рисунки вставляються в межах полів документу. Якість рисунків має бути достатньою для належного їх відтворення при зменшенні вдвічі. Розмір цифр і літер на рисунках не повинен бути меншим за розмір шрифту основного тексту. Тези просимо надсилати до 1 липня 2012 р. електронною поштою на адресу e-mail:20years.iep@gmail.com у вигляді приєднаного файлу (attached). Ім’я файлу повинне відповідати прізвищу автора латинськими літерами (FamilyName).

Оргкомітет

Інститут електронної фізики НАН України
вул. Університетська, 21,
Ужгород, 88017.
тел.(0312) 64-35-24
E-mail: 20years.iep@gmail.com
http://www.iep.org.ua/

Завантажити

Перше повідомлення (укр., pdf)

First announcement (eng., pdf)

Первое сообщение (рус., pdf)