Перегляди: 145612
Сьогодні: 185
Партнери
NASU UzhNU ISP BITP
Новини

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЕФ НАН УКРАЇНИ

1 жовтня 2019 року на виконання розпоряджень Президії Національної академії наук України від 13.11.2018 р. № 633 «Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України у 2019 році» та від 26.04.2019 р. № 278 «Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 13.11.2018 р. № 278 експертною комісією (далі – ЕК) проведено оцінювання ефективності діяльності Інституту електронної фізики НАН України за період 2014–2018 рр. ЕК, яка затверджена рішенням Постійної комісії за науковими напрямами (ПКНН) при Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України (протокол № 18/2019 від 22.05.2019 р.), працювала у складі:

голова комісії

Мриглод Ігор Миронович, академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

члени комісії

Височанський Юліан Миронович, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, директор НДІ фізики і хімії твердого тіла, завідувач кафедри фізики напівпровідників ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Дикий Микола Петрович, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу ядерної фізики Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України;

Каденко Ігор Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кладько Василь Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

Негрійко Анатолій Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., завідувач відділу лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України;

Kopcansky Peter, Doctor of Science, Prof., Director of Institute of Experimental Physics of Slovak Academy of Sciences.

До роботи комісії в якості запрошених осіб (з правом дорадчого голосу) були залучені:

Студеняк Ігор Петрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород;

Лазур Володимир Юрійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, декан фізичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород;

Сембер Степан Васильович, кандидат економічних наук, доцент, директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, м. Ужгород, член виконкому Ужгородської міськради.

Постійна комісія НАН України з оцінювання ефективності діяльності установ НАН України здійснила неупереджений та об’єктивний розгляд висновку, підготовленого Постійною комісією за науковими напрямами при Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України.

За результатами розгляду вирішено віднести Інститут електронної фізики НАН України до категорії «А» – установа, що займає лідируючі позиції за багатьма науковими напрямами, має вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на найвищому національному і міжнародному рівні, має високий науковий потенціал та ефективно його використовує, винятковий вплив на науково-технічний та соціальний розвиток, інтегрована у світовий науковий простір).

Віднести такі підрозділи Інституту електронної фізики НАН України до категорії «А»:

· Відділ квантової та плазмової електроніки;

· Відділ електронних процесів і елементарних взаємодій;

· Відділ матеріалів функціональної електроніки;

· Відділ фотоядерних процесів.

Рішення затверджено постановою Президії НАН України від 29.01.2020 № 37.


Петиція «Про працю» № 2708

Шановні колеги!

Центральний комітет профспілки просить оперативно підтримати петицію з вимогою не розглядати законопроект «Про працю» № 2708, яка розміщена на сайті Верховної Ради України в розділі «Електронні петиції» (14 січня 2020 р.), оскільки він порушує конституційні права громадян та позбавляє їх соціальних гарантій і захисту.

Адреса петиції: https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/7274 .

Сподіваємось на активну участь у голосуванні членів нашої профспілки.

Більш детально в Документі "Про підписання петиції" та Покроковій інструкції голосування за петицію.


Вибори нового складу Президії НАН України

29 січня 2020 року під головуванням Президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України, на якому було розглянуто питання проведення сесії Загальних зборів НАН України, під час якої будуть підбиті підсумки діяльності Академії за п`ятирічний період та проведені вибори нового складу Президії НАН України. Цього року вибори Президента та членів Президії НАН України проводитимуться за новою редакцією Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та новим Статутом Академії, який було прийнято у 2016 році. Тому цей процес буде відбуватися з деякими відмінностями від усіх попередніх років.

За результатами обговорення Президія НАН України прийняла проект постанови, у якому, зокрема, визначено строки, найголовніші засади процесу виборів та окремі деталі процедури.

Більш детально в Постанові.


Інститут фізики конденсованих систем

"Дорога тривалістю в півстоліття"

Наприкінці 2019 року з нагоди 50-ліття створення у Львові першого на Західній Україні академічного підрозділу в галузі теоретичної фізики – відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту теоретичної фізики АН УРСР (Київ), який згодом розвинувся в Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вийшла з друку книга «Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю у півстоліття», відповідальний редактор І.М. Мриглод, Львів, ІФКС НАН України, 2019, 392 с. (ISBN 978-617-7593-24-8).

Більш детально в розділі Бібліотека.Доступ до SPRINGER NATURE

З 3 січня 2020 року всі наукові установи отримали доступ до Springer Nature – одного з найбільших світових видавців академічних і науково-популярних книг та журналів. Передплату за кошти держбюджету забезпечило Міністерство освіти і науки через Державну науково-технічну бібліотеку.

Вхід до бази даних за даним посиланням.Конвергенція сонячного суспільства знань

Наприкінці 2019 року вийшла друком монографія "Конвергенція сонячного суспільства знань: креативна освіта і цивілізаційний розвиток" автора Біленчука П.Д. У монографії вперше у вітчизняній правничій, педагогічній та психофізіологонейробіонічних науках комплексно досліджується феномен конвергенції сонячного суспільства знань початку XXI ст. як визначального фактору сучасного цивілізаційного розвитку. В контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку світу, революційних змін у галузі креативних освітніх технологій, стрімкої диджиталізації, розвитку глобальної мережі інтернет, соціальних медіа, мобільної телефонії тощо висвітлюється роль стратегії, тактики і мистецтва новітньої індустрії суспільства знань в епоху глобальної комунікації. Аналізуються стан і тенденції якісного освітнього та наукового забезпечення сталого розвитку цивілізації в новому тисячолітті. Для освітян, науковців, філософів, правників, соціологів, педагогів, психологів, безпекознавців, кібернетиків, студентів, аспірантів і докторантів, а також усіх, хто цікавиться ноозасобами критичного мислення, методами спеціального аналізу і освітніми Грід- і Блокчейн технологіями ситуаційного управління реагування на кризові ситуації.

Одним із розділів монографії є "Пріорітетні напрями забезпечення екологічної безпеки, кібербезпеки і ядерної безпеки: поглиблення наукових зв`язків між Київським університетом права НАН України та Інститутом електронної фізики НАН України". Враховуючи наявний правовий, науково-технічний та кадровий потенціал КУП НАН України і Інституту електронної фізики НАН України така співпраця може стати освітньою площадкою для підготовки та перепідготовки персоналу АЕС в питаннях поводження із джерелами іонізуючого випромінювання, а також правових питаннях, що стосуються сучасних аспектів ядерного законодавства, ядерного регулювання, транскордонного співробітництва з цих питань та забезпечення екологічної безпеки на західному кордоні України.

Більш детально зі змістом монографії можна ознайомитися за даним посиланням.Жінка у науці: до ювілею Анни Гомонай

Що значить бути справжньою жінкою? Це вміти нарoджувати дітей і правильно виховувати їх? Або це значить бути м’якою, ніжною, розуміючою? Або може бути здатною смачно нагодувати коханого і створювати затишок в домі? Неможливо бути одногранною… жінки вміють багато чого суміщати, але де ж ця межа, що повинна вмістити в собі справжня жінка?

Обмеження зовсім не має! Є приклади жінок, які вміють все, є першими й найкращими у всьому. Однією з таких є Анна Миколаївна Гомонай – директорка Інституту електронної фізики НАН України. Вона не тільки єдина серед жінок фізиків, яка є керівником установи, вона людина, що вмістила в собі багатогранність справжньої, сильної та водночас чуйної жінки.

Шлях у науку в Анни Миколаївни почався ще у вересні 1966 року. Їй на той момент ще не було 7-ми років, але в школу вона дуже хотіла. Батько взяв її за руку і привів до початкової школи, щоб все таки спробувати. Після короткої співбесіди директорка з радістю прийняла її, так як обдарована маленька Аня вже тоді вільно читала й писала українською та російською мовами.

В шкільні роки вона була старостою, членом міського піонерського штабу, секретарем комсомольської організації класу і завжди вчилась на відмінно. З шостого по десятий клас вона була капітаном баскетбольної і волейбольної команд, які неодноразово були переможцями спортивних змагань між школами міста. З восьмого класу вона була членом міської баскетбольної команди при Ужгородській ДЮСШ.

У 1976 році тоді ще Анна Кузьма поступила на фізичний факультет Ужгородського державного університету, де уже з третього курсу навчання активно працювала в науковій лабораторії кафедри квантової електроніки, даючи свій посильний внесок у наукові досягнення більш зрілих учених. Незважаючи на велике навантаження, вона продовжує займатися спортом, виступати на змаганнях з волейболу, захищаючи честь факультету та університету. Веде вона також активне громадське життя як секретар комсомольської організації групи, член комітету комсомолу факультету. Організовує вечори відпочинку, День Архімеда, екскурсії та походи.

У червні 1981 року закінчує фізичний факультет, отримавши диплом з відзнакою. Успішно склавши вступні іспити у грудні 1981 року Анна Гомонай стає аспіранткою очної аспірантури на кафедрі квантової електроніки Ужгородського держуніверситету. Проводить наукові дослідження за темою кандидатської дисертації під керівництвом відомого вченого професора Запісочного І.П.

На цей час вона вже одружена (у травні 1981 р.). Її чоловік – Гомонай Олександр Ілліч, був її однокурсником, а отже однодумцем. Слід зауважити, що знання і наполегливість у навчанні та науці дозволили обом потрапити у колектив, який протягом десятиліть під керівництвом І.П.Запісочного працював з вражаючою віддачею і неймовірними результатами. У 1986 році вона до строку закінчення аспірантури успішно захищає дисертацію і їй присуджують ступінь кандидата фізико-математичних наук. З квітня 1986 року вона працює молодшим науковим співробітником Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР, з 1992 року – науковим співробітником Інституту електронної фізики Національної академії наук України, а з 1994 року – старшим науковим співробітником цього Інституту.

Як і в шкільні та студентські роки вона активна і в громадському житті. Була секретарем комсомольської організації Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР, секретарем профкому, а згодом головою профспілкової організації Інституту електронної фізики НАН України, членом Центрального комітету Профспілки працівників НАН України. В цей же час, вона народжує двох чудових донечок – Руслану та Наталку, яких разом із чоловіком виховує у любові та ніжності. Вміло суміщаючи обов’язки дружини, мами та науковця, Анна Миколаївна захоплює людей подивом, так як ніколи не жаліючись встигає завжди і всюди.

Важкі роки цілоденних експериментів, недоспані ночі, проведені в лабораторії приносять свої плоди. У 2015 році Анна Гомонай стає доктором фізико-математичних наук, тріумфально захищаючи свою докторську дисертацію "Резонансні та автоіонізаційні явища у процесах зіткнень електронів з іонами металів", маючи при цьому більше 100 друкованих праць та 1 патент України на винахід. Така відданість роботі не залишається непоміченою. За ці роки вона неодноразово нагороджується різними відзнаками - Ювілейною медаллю "80 років НАН України" (1998 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації (2002 р., 2007 р.), Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (2012 р.) та стає лауреатом премії НАН України імені І. Пулюя у галузі прикладної фізики (2012 р.). У квітні 2017 року її обрано директором Інституту електронної фізики НАН України, яким вона успішно керує і сьогодні.

21 грудня 2019 року Анні Миколаївні Гомонай виповнюється 60 років, для когось це багато, для неї думаю зовсім мало. Неймовірний ентузіазм і жага до життя цієї жінки роблять її молодою дівчиною, в якої ще багато чого видатного попереду. І це не тільки виховання її внучат, найбільшого скарбу в житті бабусі Ані, а й неймовірні винаходи та експериментальні результати світового значення. На завершення хочеться сказати - талант, інтелект, думка рухає вперед, тому жінка в науці є величною і викликає захоплення, а вишуканий жіночий розум дає можливість відкривати неперевершені грані. Майбутнє за вашим інтелектом і можливостями, ми віримо у Вас, Анно Миколаївно!


Акція протесту

14 листопада 2019 року відбулась акція протесту, організована профспілкою працівників НАН України, до якої також долучились представники Національних галузевих академій наук - педагогічної, медичної і аграрної. Більш детальна інформація - за даним посиланням.


Бази даних Scopus та WoS

З 18 вересня отримано доступ до міжнародних наукометричних реферативних електронних баз даних Web of Science та Scopus. Доступ можливий тільки з мережі корпусу №1 на Університетській, 21. (ІР адреси 194.44.216.17/29).

Вхід за даними посиланнями - Web of Science та Scopus

Адміністрація


Електронний архів наукових публікацій American Physical Society

Шановні колеги!

В рамках програми НАН України щодо централізованого доступу до Бази даних EBSCO наш Інститут з 1 травня 2019 по 31 грудня 2019 року підключено до Поточного електронного архіву наукових публікацій American Physical Society. Точка входу у пошукову систему - Вхід до БД EBSCO.

Доступ можливий тільки з мережі корпусу №1 на Університетській, 21. (ІР адреси 194.44.216.17/29). Система НЕ ПОВИННА ЗАПИТУВАТИ ІДЕНТИФІКАТОРА та ПАРОЛЮ при запиті повного тексту публікації. У випадку запиту прохання звертатися на електронну адресу - informatio.consortium@gmail.com.

Інформація про ресурси: http://www.informatio-ua.com/aps (українською мовою) та https://journals.aps.org/about (англійською мовою).

Нагадуємо, що Користувачі повинні дотримуватися правил Ліцензії, яка передбачає можливість використання повних текстів публікацій лише для наукових цілей і не передбачає комерційне використання отриманих матеріалів, будь-яке оприлюднення матеріалів шляхом публікацій на веб-сайтах, включення до інформаційних масивів БД, або розповсюдження через автоматизовані системи розсилки електронної пошти. Слід уникати також масового вивантаження статей, в тому числі з використанням систем автоматизації. У випадку зафіксованих порушень Провайдер, крім дій юридичного порядку, залишає за собою право припинення доступу до ресурсу для Установи- передплатника.

Користуйтеся можливістю отримати повнотекстові версії публікацій в журналах Американського фізичного товариства!

21-24 травня 2019 року в Інституті електронної фізики НАН України відбулася Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «ІЕФ-2019». Для участі в конференції надіслано більше 90 заявок від понад 280 співавторів. У конференції взяли участь молоді вчені – представники академічних установ, закладів вищої освіти та науково-промислових організацій з усіх регіонів України (Києва, Харкова, Львова, Сум, Ужгорода, Берегова), а також наукових установ та університетів Праги (Чеська Республіка), Братіслави (Словаччина), Дебрецена (Угорщина), Юліха (Німеччина), Трієста (Італія), Чанчунь (Китай), Більбао (Іспанія), Таллахассі (США), Орсе (Франція), Варшава (Польща) та Вільнюса (Литва).

Доповіді, представлені на конференції, охопили широкий спектр сучасних напрямів досліджень у галузі фізики електронних і атомних зіткнень; елементарних процесів та фізики явищ у лазерах і низькотемпературній плазмі; спектроскопії атомів, молекул, кристалів і невпорядкованих систем; технології одержання, властивостей та застосування матеріалів функціональної електроніки; ядерної фізики, взаємодії заряджених частинок з речовиною, теоретичної фізики, нанотехнології.

У рамках зібрання було проведено майстер-класи для молодих вчених, на яких були виголошені лекції провідних вчених як вітчизняних, так і зарубіжних, а також представників науково-промислогвого бізнесу з Києва, Харкова, Ужгорода та Праги (Чеська Республіка).

У підсумках заходу відзначено його високий науковий, методичний і організаційний рівень, обговорено та ухвалено рішення конференції, нагороджено авторів найкращих доповідей і найкращих доповідачів серед молодих учених, урочисто вручено дипломи, призи та сертифікати.

Коноваленко Олександр Олександрович — український вчений в галузі астрофізики і радіоастрономії, заступник директора з наукової роботи Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Хватіл Давид – чеський науковець в галузі експериментальної фізики, ядерної фізики та фізики прискорювачів, керівник лабораторії Мікротрон Інституту ядерної фізики Чеської академії наук.

Трофименко Сергій – молодий науковець ННЦ «Харківського фізико-технічного інституту», який був нагороджений дипломом І ступеню за найкращу доповідь на конференції «ІЕФ-2019».

Жваве обговорення молодими науковцями сучасних проблем науки і техніки під час перерви.

З ДНЕМ НАУКИ!

Шановні колеги!

Щиро вітаю співробітників інституту – всіх, хто робить внесок у скарбницю вітчизняної та світової науки з професійним святом – Днем науки!

Розвиток науки – запорука зростання держави, а науковці – це інтелектуальний потенціал нації, її майбутнє. Сьогоднішнє свято є вшануванням людей творчої праці, ентузіастів, які не бояться експериментувати, досліджувати незвідане, є символом духовної свободи та розвитку суспільства.

Дозвольте засвідчити свою повагу до вас усіх та подякувати кожному за працю та наукові досягнення.

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, радості творчості та подальших успіхів на шляху до нових знань, винаходів, відкриттів!

Директор Інституту електронної фізики

НАН України Г.М. Гомонай

Поглиблення наукових зв`язків між Інститутом електронної фізики НАН України та Київським університетом права НАН України

Інститут електронної фізики НАН України відвідала делегація Київськоого університету права НАН України в складі ректора Ю.Л. Бошицького, декана юридичного факультету Т.Ю. Тарасевич, професора П. Д. Біленчука та голови ради молодих вчених Т.О. Кортукової з метою налагодження творчої співпраці.

Київський університет права НАН України, який створено у 1995 році на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, є одним з найавторитетніших провідних навчальних закладів України та єдиним у нашій державі закладом освіти, підпорядкованим Національній академії наук України.

Вчені КУП НАН України П.Д. Біленчук, М.І. Малій та Т.В. Обіход проводять спільні дослідження з науковцями відділу фотоядерних процесів Інституту електронної фізики, зокрема з завідувачем цього відділу, професором В.Т. Маслюком у галузі кібербезпеки, кібертероризму, кіберзлочинності, ядерної безпеки, ядерної криміналістики і ядерної експертології.

Враховуючи наявний правовий, науково-технічний та кадровий потенціал КУП НАН України і Інституту електронної фізики НАН України така співпраця може стати освітньою площадкою для підготовки та перепідготовки персоналу АЕС в питаннях поводження із джерелами іонізуючого випромінювання, а також правових питаннях, що стосуються сучасних аспектів ядерного законодавства, ядерного регулювання, транскордонного співробітництва з цих питань та забезпечення екологічної безпеки на західному кордоні України.

ОФІЦІЙНА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ НАГОРОД
ЛАУРЕАТАМ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2017 РОКУ

20 листопада 2018 року відбулася офіційна церемонія вручення нагород лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року за участі голови Комітету, президента НАН України Бориса Євгеновича Патона та Міністра освіти і науки України Лілії Михайлівни Гриневич.

Відкрив церемонію голова Комітету, президент Національної академії наук України Борис Євгенович ПАТОН:

"Церемонію вручення завжди відрізняє особлива, урочиста атмосфера. Бо тут ми вшановуємо видатних громадян України, які своєю працею, талантом підносять рідну країну. Кожному поколінню потрібні люди, здатні надихати, задавати орієнтири. Сьогодні вони тут, в цьому залі.

Державна премія України в галузі науки і техніки існує вже майже півстоліття. Протягом цього часу було розглянуто понад 3 тисячі 300 робіт, а отримали премію понад 850 робіт. Наукові колективи, що готували ці роботи, це люди – дослідники, медики, інженери та конструктори, які є найкращими у своїй справі. І сьогодні ще 14 колективів приєдналися до цієї когорти обраних.

Державна премія витримала випробування часом і утвердилась як справді найвища нагорода у науковій сфері.

Ще раз дякую всім Вам за чесне, відповідальне, небайдуже ставлення до своєї справи", – сказав Борис Патон.

З словами привітання виступила Лілія Михайлівна Гриневич.

"Тут немає випадкових людей. З 40 поданих робіт лише 14 були удостоєні премії. Аби відібрати цих 14 робіт було організовано і проведено понад 100 наукових і науково-технічних експертиз. Серед переможців присутні представники як університетської науки, так і академій, тут представлений широкий спектр тем – від медичних до теми, наприклад, ресурсоощадності виробництва текстилю, одягу", – зазначила Міністр під час виступу.

З гордістю відзначаємо, що у числі нагороджених Державну премію України у галузі науки і техніки у 2017 році отримали два наших співробітника – доктори фізико-математичних наук О.В. Гомоннай та Ю.М. Ажнюк разом з колегами з Інституту напівпровідників, Інституту фізичної хімії та Інституту радіофізики і електроніки НАН України як співавтори циклу праць «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур».

14 липня 2018 року виповнюється 80 років від дня народження відомого українського вченого, провідного спеціаліста в галузі фізики електронних і атомних зіткнень, одного із засновників фізичної школи з атомної фізики на Україні, почесного директора, радника при дирекції Інституту електронної фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Національної академії наук України, іноземного члена Угорської академії наук Отто Бартоломійовича Шпеника. Він відомий вчений в галузі атомної фізики, наукова діяльність якого пов’язана з вивченням елементарних процесів парних зіткнень електронів і іонів з атомами та молекулами в газовій та конденсованій фазі. Доктор фізико-математичних наук (1975 рік), професор (1982 рік), член-кореспондент НАН України (1997 рік), іноземний член Угорської академії наук (1998 рік), академік НАН України (2006 рік), керівник Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР (1988-1992 рр.), директор Інституту електронної фізики НАН України (1992-2017 рр.), завідувач відділу іонних процесів (1982-2017 рр.), заслужений діяч науки і техніки України (1994 рік), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України (1995 рік), Соросівський професор (1994 рік), лауреат премії НАН України ім. І. Пулюя (2003 рік), кавалер орденів “За заслуги” ІІІ ступеня (1998 рік), Ярослава Мудрого V ступеня (2004 рік), “За заслуги” ІІ ступеня (2008 рік). Почесний громадянин міста Ужгорода.

Шановний Отто Бартоломійович співробітники Інституту електронної фізики бажають Вам міцного здоров’я, довгих років життя та великого особистого щастя!

Нехай збудуться Ваші бажання та стремління, збережеться все гарне, що є у Вашому житті, та примножаться миттєвості Радості, Любові й Оптимізму. Бажаємо, щоб Удача, Успіх та Натхнення були вірними супутниками у всіх Ваших починаннях, а здоров’я і благополуччя – у повсякденному житті на многая і благая Літ!

ВІТАЄМО ЛАУРЕАТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2017 РОКУ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №138/2018
– за роботу "Фотоніка напівпровідникових
та діелектричних наноструктур":


КУЧМІЯ Степана Ярославовича – члена-кореспондента Національної академії наук України, завідувача відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

СТРОЮКА Олександра Леонідовича – доктора хімічних наук, завідувача лабораторії Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

ГОМОННАЯ Олександра Васильовича – доктора фізико- математичних наук, завідувача відділу Інституту електронної фізики НАН України;

АЖНЮКА Юрія Миколайовичя – доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Інституту електронної фізики НАН України;

ЮХИМЧУКА Володимира Олександровича – доктора фізико-математичних наук, завідувача відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

ТАРАСОВА Георгія Григоровича – доктора фізико-математичних наук, завідувача лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

ДЖАГАНА Володимира Миколайовича – кандидата фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

НОСИЧА Олександра Йосиповича – доктора фізико-математичних наук, головного наукового співробітника Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України.

Колектив ІЕФ НАН України

Авторами знайдено та вивчено явище гігантської інтердифузії при самоіндукованому епітаксійному формуванні квантових точок (КТ), яке принципово впливає на їх фізичні властивості. Теоретично та експериментально встановлено особливості ефекту тунелювання електронних збуджень у гібридних наногетероструктурах, сформованих ансамблями різних типів нанооб’єктів – квантових ям, квантових дротів, квантових кілець і КТ. Це важливо при розробці прикладних структур наноелектроніки. Пріоритетними в світі є розвинуті в роботі електродинамічні моделі мікро- та нанолазерів довільної форми.

Створено основи нового напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу та розвинуто високопродуктивну економічно привабливу технологію формування нанооб’єктів методами колоїдної хімії, що забезпечує можливість використання колоїдних КТ для медицини, сонячної енергетики, фотокаталітичного синтезу тощо.

Copyright © 2019 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All rights reserved. Designed by Robert.