Перегляди: 201502
Сьогодні: 52
Партнери
NASU UzhNU ISP BITP
foto

ГОМОННАЙ Олександр Васильович (gomonnai@ukr.net), завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 3.07.1957 року в м.Ужгороді Закарпатської області.

Закінчив з відзнакою фізичний факультет УжДУ за спеціальністю "Фізик. Викладач фізики" у 1978 р. Трудова діяльність: вчитель фізики Ужгородської ВСШ №2 (1978 р.); аспірант кафедри фізики напівпровідників УжДУ (1979–1982 рр.); молодший науковий співробітник лабораторії № 24 ВНДІ монокристалів (1982–1983 рр.); інженер-конструктор 1 категорії СКТБ ЗАТ (1983–1984 рр.); завідувач сектору відділу наукового приладобудування та радіаційних випробовувань матеріалів і конструкцій СКТБ з ЕВ ІЯД АН УРСР (1984–1992 рр.); старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізики кристалів ІЕФ НАН України (1992–2007 рр.), завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки ІЕФ НАН України (з 2007 р.), професор кафедри прикладної фізики УжНУ (за сумісництвом з 2005 р.).

16 квітня 1982 року рішенням спеціалізованої ради при Інституті напівпровідників АН УРСР (м. Київ) йому присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (тема дисертації ”Кінетика параметру порядку в системі одновісних сегнетоелектриків Sn2P2S6 – Sn2P2Se6”, науковий керівник д.ф.-м.н., проф. В.Ю. Сливка). 25 червня 2004 року рішенням спеціалізованої ради при Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ) йому присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук (тема дисертації ”Індуковані високоенергетичним опроміненням ефекти у фосфідних і халькогенідних напівпровідниках”). УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №138/2018 – за роботу "Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур" присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Галузі наукових інтересів: фізика наносистем, оптика, радіаційна фізика твердого тіла.

Має понад 200 наукових праць та 6 патентів і 2 авторські свідоцтва на винаходи.

Copyright © 2019 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All rights reserved. Designed by Robert.