Оформлення тез доповідей

Тези доповідей, обсягом 1-2 стор. формату А4, готуються за допомогою текстового редактору Microsoft Word відповідно до шаблону, який додається (див. у кінці сторінки). Тези доповіді мають достатньою мірою розкривати зміст роботи і за обсягом повинні складати не менше 300 слів. Формули слід набирати за допомогою редактора Microsoft Equation. Рисунки та формули не повинні виходити за межі встановлених полів документу. Якість рисунків має бути достатньою для належного їх відтворення при зменшенні вдвічі. Розмір цифр і літер на рисунках повинен бути співвимірним з розміром шрифту основного тексту. У випадку кількох співавторів роботи, прізвище доповідача необхідно підкреслити.

Тези доповіді слід надіслати до 30 березня 2013 р. електронною поштою на адресу iep2013.uz@gmail.com у вигляді приєднаного файлу. Ім’я файлу повинне відповідати прізвищу доповідача латинськими літерами (Family.doc). Для більш кваліфікованої і об’єктивної рецензії просимо вказувати у листі науковий напрямок, за яким буде представлена доповідь.

Завантажити

Шаблон тез доповіді (укр.)

Шаблон тезисов доклада (рус.)

Template of brief outline report (eng.)