Конференції, які проведені за участю Інституту

1992-2012 роки

  1. Uzhgorod-Debrecen-Miskolc Triangle Seminar on Atomic Collision Processes, IEP, Uzhgorod, Ukraine, September 28-30, 1992.
  2. Uzhgorod-Debrecen-Miskolc Triangle Seminar on Atomic Collision Processes, Debrecen, Hungary, September 29-30, 1993.
  3. ІЕФ’93: Конференція, присвячена 75-річчю Академії наук України, ІЕФ, 29-30 вересня 1993 р., Ужгород.
  4. HADRONS – 94: International workshop on soft physics (strong interaction at large distances) Uzhgorod, Ukraine, September 7-11, 1994.
  5. Uzhgorod-Debrecen-Miskolc Triangle Seminar on Atomic Collision Processes Miskolc, Hungary, September 29-30, 1994.
  6. International Workshop on Advanced Technologies of Multicomponent Solid Films аnd Structures, Uzhgorod, Ukraine, September 28-30, 1994.
  7. International Workshop on Advanced Technologies and Medicine, Uzhgorod, Ukraine, September 28-30, 1995.
  8. Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics, Uzhgorod, SPIE, September 30 – October 2, 1996.
  9. New Photovoltaics Materials for Solar Cells: First Polish-Ukrainian Symposium, Cracow, October 21-22, 1996.
  10. ІЕФ’96: Наукова конференція, ІЕФ, 18–19 квітня 1996 р., Ужгород.
  11. The Centenary of Electron (EL–100), Uzhgorod, IEP, August 18-20, 1997.
  12. Non-Euclidean Geometry in Modern Physics, Uzhgorod, IEP, August 13–16, 1997.
  13. Фізика конденсованих систем (Міжрегіональна науково-практична конференція), 23 січня 1998 р., Ужгород.
  14. EPAS’98: Elementary Processes in Atomic Systems (Ювілейна конференція, присвячена 80-річчю НАН України), Uzhgorod, IEP, October 14-15, 1998.
  15. Ion Beam Surface Diagnostics: International Workshop, Uzhgorod, August 25-29, 1998.
  16. Хімія, фізика і технологія халькогенідів і халькогалогенідів: ІХ науково-технічна конференція, 7-10 жовтня 1998 р., Ужгород.
  17. Наука, технологія, прогрес: Міжнародний регіональний семінар, 29-30 травня 1998 р., Ужгород.
  18. Міжнародний українсько-угорський семінар з проблем радіаційної медицини, ІЕФ, 10–11 лютого 1999 р., Ужгород.
  19. (CEPAS'2000): European Conference on the Elementary Processes in Atomic Systems, Uzhgorod, IEP, July 25-28, 2000.
  20. Складні оксиди, халькогеніди та галогеніди для функціональної електроніки: Х науково технічна конференція, ІЕФ, 26-29 вересня 2000 р., Ужгород.
  21. ІЕФ’2001: Конференція молодих вчених та аспірантів, 11-13 вересня 2001 р., Ужгород.
  22. Конференція, присвячена 80-річчю від дня народження професора І.П. Запісочного, 13 травня 2002 р., Ужгород.
  23. Конференція, присвячена 10-річчю ІЕФ НАН України, 23 вересня 2002 р., Ужгород.
  24. ІЕФ’2003: Конференція молодих вчених та аспірантів, 11-12 вересня 2003 р., Ужгород.
  25. Форум “Наука, освіта, інновації в сталому розвитку Закарпаття”, 12 жовтня 2004 р., Ужгород.
  26. ІЕФ’2005: Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів, 18-20 травня 2005 р., Ужгород.
  27. ІЕФ’2007: Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів, 18-20 травня 2007 р., Ужгород.
  28. Резонансні явища в атомних системах (Міжнародна конференція до 85-річчя від дня народження професора І.П. Запісочного), 17-18 травня 2007 р., Ужгород.
  29. Науково-практична конференція до 85-річчя від дня народження професора Ю.М. Ломсадзе, 23 грудня 2009 р., Ужгород.
  30. ІЕФ’2009: Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів, 25-28 травня 2009 р., Ужгород.
  31. Відділам фотоядерних процесів та теорії елементарних взаємодій 40 років. Ювілейна наукова сесія Інституту електронної фізики, 22 квітня 2010 р., Ужгород.
  32. ІЕФ’2011: Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів, 24-27 травня 2011 р., Ужгород.
  33. V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 9-15 жовтня 2011 р., Ужгород.
  34. BGL-8: International Conference on Non-Euclidean Geometry in Modern Physics and Mathematics, May 22-25, 2012, Uzhgorod.
  35. Новітні напрями в атомній фізиці та спектроскопії (до 90-річчя від дня народження проф. І.П. Запісочного і 20-річчя створення ІЕФ НАН України) 20-22 вересня 2012 р., Ужгород.
  36. ІЕФ’2013: Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів, 20-23 травня 2013 р., Ужгород.