Друге повідомлення
Шановні колеги!


20–23 травня 2013 року Інститут електронної фізики Національної академії наук України (м. Ужгород, Україна) проводить Міжнародну конференцію молодих вчених та аспірантів “ІЕФ’2013”.

Наукові напрямки конференції:

  1. фізика електронних і атомних зіткнень;
  2. елементарні процеси та фізика явищ у лазерах і низькотемпературній плазмі;
  3. спектроскопія атомів, молекул, кристалів і невпорядкованих систем;
  4. технологія одержання, властивості та застосування матеріалів функціональної електроніки;
  5. ядерна фізика, ядерно-фізичні технології, дозиметрія;
  6. теоретична фізика;
  7. автоматизація фізичних досліджень;
  8. взаємодія заряджених частинок з речовиною.
Організаційний комітет конференції: Програмний комітет конференції:
Голова оргкомітету Кленівський М.С. Голова програмного комітету Академік НАН України Шпеник О.Б.
Заступник голови оргкомітету Попович К.П. Секретар програмного комітету к.ф.-м.н. Попик Т.Ю.
Секретар оргкомітету Мигович М.І. Члени програмного комітету к.ф.-м.н. Торич З.З. (Україна)
к.ф.-м.н. Гомонай Г.М. (Україна)
проф., д.ф.-м.н. Кельман В.А. (Україна)
д.ф.-м.н. Гомоннай О.В. (Україна)
проф., д.ф.-м.н. Шевелько В.П. (Росія)
проф., д.ф.-м.н. Грум-Гржимайло О. (Росія)
проф. Зубек М. (Польща)
проф. Фабрикант І.Й. (США)
проф., д.ф.-м.н. Різак В.М. (Україна)
проф., д.ф.-м.н. Завілопуло А.М. (Україна)
Члени оргкомітету к.ф.-м.н. Лопушанський В.В.
к.ф.-м.н. Гутич Ю.І.
к.х.н. Роман І.Ю.
Світличний Є.А.
Тимчик Р.В.
Примак М.В.

Оформлення тез доповідей

Тези доповідей, обсягом 1-2 стор. формату А4, готуються за допомогою текстового редактору Microsoft Word відповідно до шаблону, який додається (див. у кінці сторінки). Тези доповіді мають достатньою мірою розкривати зміст роботи і за обсягом повинні складати не менше 300 слів. Формули слід набирати за допомогою редактора Microsoft Equation. Рисунки та формули не повинні виходити за межі встановлених полів документу. Якість рисунків має бути достатньою для належного їх відтворення при зменшенні вдвічі. Розмір цифр і літер на рисунках повинен бути співвимірним з розміром шрифту основного тексту. У випадку кількох співавторів роботи, прізвище доповідача необхідно підкреслити. Тези доповіді слід надіслати до 30 березня 2013 р. електронною поштою на адресу iep2013.uz@gmail.com у вигляді приєднаного файлу. Ім’я файлу повинне відповідати прізвищу доповідача латинськими літерами (Family.doc). Для більш кваліфікованої і об’єктивної рецензії просимо вказувати у листі науковий напрямок, за яким буде представлена доповідь.

Публікація матеріалів конференції

Виголошені на конференції доповіді, оформлені у вигляді статей, за бажанням можуть бути опубліковані у журналі “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика”, який входить до переліку наукових фахових видань України. Публікація статті буде проводитися виключно за умови представлення автором її матеріалів на конференції та послідуючого рецензування. Вихід журналу планується восени 2013 року. Відповідно до вимог редакції журналу, статті авторів публікуються українською мовою. Але можлива публікація статті англійською або російською мовами за умови представлення доповіді на конференції на цих же мовах. Матеріали статті слід оформляти згідно шаблону “Article.doc”, який додається (див. у кінці сторінки). Мінімальний обсяг статті – 3 сторінки, максимальний – 7.

Фінансові умови та проживання

Оргвнесок (без оплати за проживання) для учасників становить 150 грн. і сплачується під час реєстрації. Оплата за проживання, бронювання готелю, екскурсію та замовлення зворотних квитків у оргвнесок не входять. За попереднім запитом Оргкомітет може допомогти з вибором та бронюванням номерів готелю (ціни станом на 1 лютого 2013 року: від 50 грн. до 380 грн. за добу).

Контрольні терміни

Прийом електронних версій тез доповідей – до 30 березня 2013 р.

Відповідь оргкомітету і запрошення учасників – до 10 квітня 2013 р.

Прийом електронних версій матеріалів для публікації статей – до 1 травня 2013 р.


Ми будемо раді бачити Вас серед учасників конференції.
Голова Оргкомітету
Кленівський Мирон Станіславович.

Завантажити

Друге повідомлення (укр.)

Второе сообщение (рус.)

Second announcement (eng.)