Запрошені доповіді

Доктор фіз.-мат. наук, професор Грум-Гржимайло О.М. (Науково-дослідний інститут ядерної фізики імені Д.В. Скобельцина Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Москва, Росія).
Назва доповіді: «К 50-летию синхротронного излучения в атомной физике».

Доктор фіз.-мат. наук, професор Бобашев С.В. (Фізико-технічний інститут імені А.Ф. Йоффе РАН, Санкт-Петербург, Росія).
Назва доповіді: «Атомная физика в высокоинтенсивных рентгеновских полях».

Доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України Негрійко А.М. (Інститут фізики НАН України, Київ, Україна).
Назва доповіді: «Вузькі оптичні резонанси у лазерній спектроскопії та метрології».

Доктор фіз.-мат. наук, професор Гончаров О.А. (Інститут фізики НАН України, Київ, Україна).
Назва доповіді: «High-current charged particle beams in plasmodynamical systems: basic results and applications».