Публікація матеріалів конференції

Проголошені на конференції доповіді, оформлені у вигляді статей, за бажанням можуть бути опубліковані у журналі “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика”, який входить до переліку наукових фахових видань України. Оплата за опублікування статті не передбачається. Однак, публікування статті буде проводитися виключно за умови представлення автором її матеріалів на конференції та послідуючого рецензування.

Відповідно до вимог редакції журналу, статті авторів публікуються українською мовою. Але можлива публікація статті англійською або російською мовами за умови представлення доповіді на конференції на цих же мовах.

Підготовка статті здійснюється за допомогою текстового редактору Microsoft Word відповідно до шаблону, який додається (див. у кінці сторінки). Мінімальний обсяг статті – 3 сторінки, максимальний – 7. Звертаємо Вашу увагу, що при поданні в Оргкомітет матеріалів для публикації рисунки повинні уже бути вставленими в текст статті. Крім цього, в статті необхідно приводити класифікаційний номер роботи (УДК) згідно універсальної десяткової системи класифікації. Для пошуку класифікаційного номеру УДК, що відповідає Вашій роботі, рекомендуємо скористатися наступними Інтернет-довідниками:
http://pu.virmk.ru/doc/UDK/
http://teacode.com/online/udc/

Для видання статті необхідно надіслати до 20 травня підготовлені до друку матеріали на адресу оргкомітету iep2013.uz@gmail.com. Вихід журналу планується восени 2013 року.

Завантажити

Шаблон статті (укр.)

Шаблон статьи (рус.)

Article template (eng.)