Наукові напрямки конференції

Тематика конференції охоплює широке коло найбільш актуальних проблем сучасної фізики. Основними науковими напрямками конференції є:

  1. фізика електронних і атомних зіткнень;
  2. елементарні процеси та фізика явищ у лазерах і низькотемпературній плазмі;
  3. спектроскопія атомів, молекул, кристалів і невпорядкованих систем;
  4. технологія одержання, властивості та застосування матеріалів функціональної електроніки;
  5. ядерна фізика, ядерно-фізичні технології, дозиметрія;
  6. теоретична фізика;
  7. автоматизація фізичних досліджень;
  8. взаємодія заряджених частинок з речовиною.