АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ СОТРУДНИКОВ
ИСТИТУТА ЭЛЕКТРОННОЙ ФИЗИКИ НАН УКРАИНЫ

 
 1. ПЕКАРЬ Я.М., ГОЛОВЕЙ В.М., ТУРОК И.И. Способ получения легированного кристаллического тетрабората лития // А.С. СССР №1731727 Опубл. Б.И., 1992, №17.
 2. ПЕКАРЬ Я.М., ГОЛОВЕЙ В.М., ТУРОК И.И. Способ получения тетрабората лития // А.С. СССР №1716724 Опубл. Б.И., 1992, №2.
 3. ГОЛОВЕЙ В.М., ГОЛОВЕЙ М.И. Способ получения монокристаллов ортосиликата калия и свинца // А.С. СССР, № 1816813, 1992.
 4. РОМАНЮК Н.И., ПАПП Ф.Ф., ЧЕРНЫШОВА И.В., ШПЕНИК О.Б. А.С. “Способ анализа заряженных частиц по энергиям и устройство для его осуществления (циклоидальный анализатор) // А.С. №1756973 от 22 апреля 1992 г.
 5. ЗАВИЛОПУЛО А.Н., ЖУКОВ А.И., СНЕГУРСКИЙ А.В. Способ монокинетизации пучка нейтральных атомов или молекул // А.С. №1821817. Откр. изобр. №22, 1993.
 6. БОГДАНОВА О.В., ШПИРКО Г.М., КОЛОЖВАРІ М.В., ПРОЦ Л.А. Спосіб вирощування кристалу направленою кристалізацією розплаву // Патент України № 32842 A, кл. С 30В 11/00, від 29.12.1999. Бюл. №8.
 7. ГУНДА Б.М., ГОЛОВЕЙ В.М., СОЛОМОН А.М., ПУГА П.П. Спосіб визначення напрямку відхилення від стехіометричного складу Li2B4O7 // Заявка №99074311 від 27.07.1999 – Рішення про видачу патенту без проведення експертизи по суті від 11.10.2000.
 8. ГУНДА Б.М., ГОЛОВЕЙ В.М., СОЛОМОН А.М., ТУРОК І.І., ПУГА П.П. Спосіб контролю відхилення від стехіометричного складу Li2B4O7 // Заявка №99126628 від 07.12.1999. – Рішення про видачу патенту без проведення експертизи по суті від 07.06.2000.
 9. ТУРОК І.І., ГОЛОВЕЙ В.М. Спосіб вирощування кристалів речовин, схильних до склування // Заявка №99084571 від 10.08.1999. – Рішення про видачу патенту без проведення експертизи по суті від 18.05.2000.
 10. ТУРОК І.І., ГОЛОВЕЙ В.М., ПУГА П.П. Спосіб одержання тетраборату літію // Деклараційний патент № 32242 А Бюл. № 7–II.–2000.
 11. Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Пуга П.П. Спосіб отримання Co-57 // А.С. №2000031288 від 06 березня 2000 р.
 12. Головей В.М., Турок І.І., Пуга П.П. Спосіб одержання тетраборату літію // Заявка № 20000031809 від 30.03.2000. – Рішення про видачу патенту від 02.08.2001.
 13. ПЕКАРЬ Я.М., ТУРОК І.І. Пристрій для вирощування кристалів направленою кристалізацією розплаву // Патент України № 31862 А, кл.С 30 В 11/00, 2000, бюл. № 7–ІІ.
 14. ТУРОК І.І., ГОЛОВЕЙ В.М., ПУГА П.П. Спосіб одержання тетраборату літію // Патент України № 32242 А, кл. С 01 В 35/12, 2000, бюл. №7–ІІ.
 15. ГОМОННАЙ О.В. Багатоканальний інтерференційний газоаналізатор // Заявка № 2000095516 від 26.09.2000. – Рішення про видачу деклараційного патенту на винахід від 28.03.2001. – Деклараційний патент на винахід № 38776А від 15.02.2001 Бюл. №4.
 16. ГОМОННАЙ О.В. Інтерферометр для визначення локальних змін показника заломлення ізотропних твердих тіл // Заявка № 2001031498 від 05.03.2001. – Рішення про видачу деклараційного патенту на винахід від 19.06.2001. – Деклараційний патент на винахід № 40474А від 16.07.2001 Бюл. №6.
 17. МЕГЕЛА І.Г., ГОМОННАЙ О.В. Пристрій для низькотемпературного опромінення твердих тіл // Заявка № 2001042738 від 23.04.2001. – Деклараційний патент на винахід № 43233А від 15.11.2001 Бюл. №10.
 18. МЕГЕЛА І.Г., ГОМОННАЙ О.В. Спосіб обробки легованих монокристалів арсеніду індію // Заявка №2001053666 від 30.05.2001. – Деклараційний патент на винахід № 41850А від 17.09.2001 Бюл. №8.
 19. ТУРОК І.І., ГОЛОВЕЙ В.М., ПУГА П.П., ГОЛОВЕЙ М.І. Спосіб вирощування монокристалів тетраборату літію // Деклараційний патент на винахід № 32204 від 15.02.2001 Бюл. №1.
 20. ГУНДА Б.М., ГОЛОВЕЙ В.М., СОЛОМОН А.М., ПУГА П.П. Спосіб визначення напрямку відхилення від стехіометричного складу тетраборату літію // Патент України № 34984 А 15.03.2001. Бюл.№ 2.
 21. ГУНДА Б.М., ГОЛОВЕЙ В.М., ТУРОК І.І., ПУГА П.П. Спосіб контролю відхилення від стехіометричного складу Li2B4O7  // Патент України № 36340 А від 16.04.2001. Бюл. №3.
 22. ТУРОК І.І., ГОЛОВЕЙ В.М. Спосіб вирощування кристалів речовин, схильних до склування // Патент України № 35091 А, кл. С 30 В 15/00 від 15.03.2001. Бюл. № 2.
 23. ТУРОК І.І., ГОЛОВЕЙ В.М., ПУГА П.П., ГОЛОВЕЙ М.І. Спосіб вирощування монокристалів тетраборату літію // Патент України № 34204 А, кл. С 30 В 15/02 від 15.02.2001. Бюл. № 1.
 24. ШПИРКО Г.М., БОГДАНОВА-БОРЕЦЬ О.В., ПРОЦ Л.А., КОЛОЖВАРІ М.В. Пристрій для вирощування кристалів витягуванням із розплаву // Патент України № 32857 А, кл. С 30В 15/30 від 15.02.2001. Бюл. №1.
 25. ШПИРКО Г.М., БОГДАНОВА-БОРЕЦЬ О.В., КОЛОЖВАРІ М.В., ПРОЦ Л.А. Пристрій для вирощування кристалу // Патент України № 35135 А, кл. С 30В 15/00, від 15.03.2001. Бюл. № 2.
 26. ШПИРКО Г.М., ПРОЦ Л.А. Ріжучий елемент // Патент України № 37089 А, кл. В 28D 5/00, від 16.04.2001. Бюл. №3.
 27. ТУРОК І.І. Пристрій для вирощування кристалів витягуванням з розплаву // Деклараційний патент на винахід. Заявка № 2001106754 (рішення про видачу патенту від 23.05.02.)