МОНОГРАФИИ, СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
И КОНФЕРЕНЦИИ ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОННОЙ ФИЗИКИ


 

1.     Proceedings of the 3rd Triangle Seminar on Atomic Collision Processes, Uzhgorod, October 26, 1992. Ed.: A.N.Zavilopulo, I.E.Kontros. Uzhgorod, 1993. 63 p.

2.     Ювілейна конференція ІЕФ’93: Програма (29 – 30 вересня), Ужгород, 1993. 16 с.

3.     Збірник доповідей ювілейної конференції ІЕФ’93, 29 – 30 вересня, Ужгород, 1993. 247 с.

4.     Hadrons – 94: Proceedings of the Workshop on Soft Physics (strong interaction at large distances), Uzhgorod, Ukraine, September 7 – 11, 1994. Ed.: G.Bugrij, L.Jenkovszky, E.Martinov. Kiev, 1994. 372 p.

5.     Наукова конференція ІЕФ’96: Програма (18 – 19 квітня), Ужгород, 1996. 16 с.

6.     Наукові праці ІЕФ’96: Відповідальний ред.: Завілопуло А.М. Ужгород, 1996. 292 с.

7.     Бібліографічний покажчик наукових праць Інституту електронної фізики Національної академії наук України. Відповідальний за випуск: д.ф.-м.н. А.М.Завілопуло. Ужгород, 1996. 89 с.

8.     Non-Euclidean Geometry in Modern Physics, 13 – 16 August 1997; The Centenary of the Electron (EL-100), 18 – 20 August 1997: Conference Programmes Uzhgorod, 1997. 26 p.

9.      The Centenary of the Electron (EL-100): Proceedings of the International Conference, Uzhgorod, Ukraine, 18 – 20 August 1997. Ed.: A.Zavilopulo, Yu.Azhniuk, L.Bandurina. Uzhgorod, Karpaty Publishers 1997. 315 p.

10. Non-Euclidean Geometry in Modern Physics: Proceedings of the International Conference, Uzhgorod, Ukraine, 13 –16 August 1997. Ed. L.Jencovszky. Kiev, Наукова думка, 1997. 105 с.

11. Іван Прохорович Запісочний (біобібліографія до 75-річчя). Відповідальний редактор А.Завілопуло. Київ, Наукова думка, 1997. 105 с.

12. Наукова конференція "Елементарні процеси в атомних системах" (ЕПАС’98) (14 – 15 жовтня) : Програма та анотації доповідей. Ужгород, 1998. 14 с.

13. Ion Beam Surface Diagnostics : Proceedings of the Eighth International Workshop on Ion Beam Surface Diagnostics, Uzhgorod, Ukraine, August 25 –29, 1998. Uzhgorod, 1998. 188 p.

14. IX науково-технічна конференція "Хімія, фізика і технологія халькогенідів та халькогалогенідів”. Ужгород, 7 – 10 жовтня 1998 р. Програма. 18 с.

15. IX науково-технічна конференція "Хімія, фізика і технологія халькогенідів та халькогалогенідів”. Ужгород, 7 – 10 жовтня 1998 р. Тези доповідей. 205 с.

16. "Елементарні процеси в атомних системах". Матеріали конференції ЕПАС’98. Відповідальний редактор А.Завілопуло. Ужгород, 1998. 246 с.

17. Професор М.І.Головей – фундатор наукової школи матеріалознавства на Закарпатті Біобібліографія. Відповідальний редактор А.Завілопуло. Ужгород, Мистецька лінія, 1999. 127 с.

18. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика. Вип. 8, част. І,ІІ. Відповідальний за випуск А. Завілопуло. Ужгород, 2000. 398 с. (Оригінальні наукові статті за матеріалами Міжнародної конференції EPAS'2000)

19. Мазур В.М. Возбуждение изомерных состояний ядер в фотон-нейтронных реакциях дипольного резонанса // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2000. – Т. 31, вып. 2. – С. 385-430.

20. А.М Завілопуло Організація інформаційно-обчислювальних систем процесів. Методичний посібник. Ужгород, ред.-вид. центр Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – 2000. – 54 с.

21. А.М Завілопуло. Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими інтегрованими виробництвами. Методичний посібник. Ужгород, ред.-вид. центр Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – 2000. – 44 с.

22. А.М Завілопуло. Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими інтегрованими виробництвами. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Ужгород, ред.-вид. центр Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – 2001. – 46 с.

23. Europhysics Conference "Elementary Processes in Atomic Systems”, 25 – 28 July 2000, Uzhgorod, Ukraine: Abstracts and conference programme. . Ed.: A.Zavilopulo . Uzhgorod, Art Line, 2000. 152 P.

24. ІЕФ’2001. Конференція молодих вчених та аспірантів: програма та тези доповідей ювілейної конференції. Укладач: А.М.Завілопуло. Ужгород, 11–13 вересня, 2001.

25. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика. Вип.10, відповідальний за випуск А. Завілопуло. Ужгород, 2001. 229 с. (Оригінальні наукові статті за матеріалами Всеукраїнської конференції молодих вчених та аспірантів ІЕФ'2001).

26. Гангрский Ю.П., Мазур В.М. Рассеяние g-квантов ядрами и возбуждение изомерных состояний // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2002. – Т. 33, вып. 1. – С. 158-200.

27. Запісочний І.П. Шлях в науку . Відповідальний редактор А.Завілопуло. Ужгород: Мистецька лінія, 2002, 70с.

28. 10 років Інституту електронної фізики Національної академії наук України. Укладач: А.М.Завілопуло. Ужгород,: Мистецька лінія, 2002, 220с.

29. Пам’яті Івана Прохоровича Запісочного. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика. – 2002. – Вип. 12. – 167 с.

30. Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та аспірантів “ІЕФ-2003”. Ред. А.М. Завілопуло. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика. – 2003. – Вип. 14. – 207 с.

31. Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та аспірантів “ІЕФ-2005”. Ред. А.М. Завілопуло. Науковий вісник Ужгородського університету. – 2005. – Вип. 17. – 196 с.

32. What is the Electron? Ed. V. Simulik. – Montreal, „Apeiron”. – 2005. – 281 p.

33. Відділ оптичних матеріалів квантової електроніки. Під ред. П.П. Пуги. Ужгород. – 2003. – 56 с.

34. А.М Завілопуло, Е.І. Непійпов. Виконання та оформлення студентських наукових робіт (рефератів, звітів з виробничої практики, курсових і дипломних робіт). Методичний посібник. Ужгород, ред.-вид. центр Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – 2003. – 23 с.

35. А.М. Завілопуло. Виконання та оформлення студентських наукових робіт (методичний посібник для магістрів). Ужгород, ред.-вид. центр Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – 2004. – 20 с.

36. А.М. Завілопуло. Сучасне представлення теорії інформаційних середовищ та методи захисту інформації. Методичний посібник. Ужгород, ред.-вид. центр Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – 2004. – 84 с.

37. А.М. Завілопуло. Організація інформаційно-обчислювальних систем і процесів. Методичні вказівки. Ужгород, видавництво Закарпатського державного університету. – 2005. – 29 с.

38. А.М. Завілопуло. Програмування спеціалізованих систем. Методичні вказівки. Ужгород, видавництво Закарпатського державного університету. – 2005. – 14 с.

39. А.М. Завілопуло. Системи електронної комерції. Методичні вказівки. Ужгород, видавництво Закарпатського державного університету. – 2005. – 14 с.

40. Пуга Г.Д., Різак В.М., Пуга П.П., Соломон А.М. Структура матеріалів електроніки. Методичні вказівки до спецпрактикуму. Ужгород, видавництво Ужгородського національного університету. – 2005. – 47 c.