Новости

 

 

23-26 Мая 2017 года

в Институте електронной физики НАН Украини будет проведена

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И АСПИРАНТОВ

“ИЕФ’2017”


Програма конференції ІЕФ-2017


First announcement (eng)

Перше повідомлення (укр)


28 июля 2016 года исполняется
80-лет с дня рождения доктора физико-математических наук, профессора, лауреата государственной премии Украины в области науки и техники (1936-2003)
ИЛЬИ СЕРГЕЕВИЧА АЛЕКСАХИНА
Вышла из печати монография доктора физико-математических наук БОРОВИКА Александра Александровича АВТОИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Президія Національної академії наук України 26 січня 2017 р. оголосила вибори директора Інституту електронної фізики Національної академії наук України. Документи від претендентів на посаду директора інституту приймаються Відділенням фізики і астрономії (ВФА) НАН України до 26 березня 2017 р.


Претенденти можуть бути висунуті членами НАН України, вченою радою установи, трудовим колективом наукової установи чи її структурним підрозділом, первинною профспілковою організацією працівників, колективом штатних наукових працівників наукової установи, шляхом самовисування. Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.


Подаються такі документи:

 1. заява про участь у конкурсі на ім’я керівника уповноваженого органу управління (академіка-секретаря ВФА НАН України), в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (відсутність протиправних дій);
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 см;
 3. копії ідентифікаційного номеру платника податків;
 4. автобіографія;
 5. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 6. довідка про наявність або відсутність судимості;
 7. інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копія першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом);
 9. копія трудової книжки;
 10. копії дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань;
 11. список наукових праць;
 12. відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;
 13. письмова згода на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

 

Документи подаються за адресою:

Відділення фізики і астрономії НАН України, 01601 м. Київ,
вул. Володимирська, 54, к. 438, (тел. для довідок (044)239-65-65).