ГРАНТЫ И КОНКУРСНЫЕ ТЕМЫ,
КОТОРЫЕ ВЫИГРАЛИ СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА
ЭЛЕКТРОННОЙ ФИЗИКИ НАН УКРАИНЫ

 

Отдел электронных процессов

 1. Дослідження радіаційного розпаду автоіонізаційних станів цинку, кадмію і талію, утворених в електрон-атомних та електрон-іонних зіткненнях (Угода К6О100 від 26.05.1995 р. між Урядом України та Міжнародним науковим фондом Дж. Сороса). Термін виконання: 1995 рік. Науковий керівник – к. ф.-м. н. Вукстич В.С. 
 2. Зіткнення повільних електронів з атомами, іонами та молекулами (Грант INTAS 96–0477). Виконувалась спільно співробітниками відділів електронних, іонних процесів та теорії елементарних взаємодій у 1997–1999 р.р. Науковий керівник – д. ф.-м. н. Імре А.Й.

 

Отдел ионных процессов

 1. Порогова спектроскопія атомів та молекул у вільному та конденсованому станах (Грант UDB000 від 01.06.1994 р. відповідно до Угоди між Урядом України та Міжнародним науковим фондом Дж. Сороса). Термін виконання: у 1994-1995 роках. Науковий керівник – д. ф.-м. н. Шпеник О.Б.
 2. Порогова спектроскопія атомів та молекул у вільному та конденсованому станах (Грант UDB200 від 01.06.1995 р. відповідно до Угоди між Урядом України та Міжнародним науковим фондом Дж. Сороса). Термін виконання: 1995-1996 роках. Науковий керівник – д. ф.-м. н. Шпеник О.Б.
 3. Метастабіль та електронна спектроскопія атомів та молекул (Грант К4R100 від 22.05.1995 р. між Урядом України та Міжнародним науковим фондом Дж. Сороса). Термін виконання: 1995-1997 роках. Науковий керівник – д. ф.-м. н. Завілопуло А.М.
 4. Комплексне дослідження взаємодії метастабільних атомів з електронами та вільними атомами при малих (теплових та електронвольтних) енергіях. (Грант ДФФД України №2.4/490). Термін виконання: 1997–2000 р.р. Науковий керівник чл.-кор. НАН України Шпеник О.Б.
 5. Метастабільні атоми та молекули (Грант ДФФД України №2.4/490). Термін виконання: 2001 році. Науковий керівник –чл.-кор. НАН України Шпеник О.Б.
 6. Зіткнення повільних електронів з атомами, іонами та молекулами (Грант INTAS 96–0477). Виконувалась спільно співробітниками відділів електронних, іонних процесів та теорії елементарних взаємодій. Термін виконання: 1997–1999 р.р. Науковий керівник – д. ф.-м. н. Імре А.Й.
 7. Дослідження електронних спектрів конденсованих шарів Mg методом зворотного розсіювання електронів низьких енергій (Грант за програмою НАН України для молодих вчених. Постанова Президії НАН України від 16.02.2001 р. № 43). Термін виконання 2001-2002 рокі. Науковий керівник – Фейер В.М.
 8. Збудження атомів Zn, Cd та Hg електронним ударом: вплив автовідривних та автоіонізаційних станів (Грант CRDF Award № UP2–2118) Термін виконання 2001–2003 р.р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Шпеник О.Б

 

Отдел квантовой электроники

 1. "Розробка та дослідження нового потужного генератору лазерного випромінювання синьо-зеленого діапазону для дистанційних систем космічного зв'язку та екологічного моніторінгу поверхні моря" по темі "СТАРТ-І" – "Модернізація експериментально дослідної бази України для ресурсного відпрацювання матеріалів та виробів космічної техніки". (Державний контракт 4–11/93 з Національною космічною агенцією України). Термін виконання: 1993–1994 р.р.. Керівник теми – д. ф.-м. н.Кельман В.А.

Отдел оптических матриалов квантовой электроники

 1. Дослідження можливості створення елементів нелінійної і акустооптики та технології підвищення їх ефективності, включаючи  синтез матеріалів зі заданими властивостями у ІЧ, видимій й УФ області спетру (НДР №7/56/1 "Табакерка УА"). Термін виконання: 1992–1995 р.р. Керівник теми – проф. Пуга П.П. Керівник програми – проф. Фекешгазі І.В.
 2. “Синтез та виготовлення матеріалів, стійких до дії потужнього    електромагнітного   або   курпускулярного випромінювання і створення на їх основі елементів нелінійної оптики" по програмі ДКНТ "Неметалічні матеріали на основі складних неорганічних сполук (шифр № 7.3.5). Термін виконання: 1992–1995 р.р. Керівник теми – проф. Пуга П.П. Керівник комплексної програми – академік НАН України Горбань І. С.
 3. Розробка фізико-хімічних основ та технологій напівпровідникових матеріалів функціональної електроніки. (Проект № 576 Українського науково-технологічного центру). Термін виконання: 1999–2000 р.р. Науковий керівник – проф. Пуга П.П.
 4. Технологія безконтактного росту монокристалів для пристроїв функціональної електроніки. (Проект № 2172 Міжурядової Організації "Науково-технологічний центр України"). Термін виконання: 2001–2003 р.р. Науковий керівник – проф. Пуга П.П.


Отдел теории элементарных взаимодействий

 1. Розвиток методу гіперсферичних функцій для визначення високозбуджених автоіонізаційних станів Не-подібних систем(ДКНТ України, проект №2.3/708 ”Діброва”). Термін виконання: 1994–1996 рр. Науковий керівник – проф. Лендьел В.І.
 2. Дослідження унітарного зв’язку між полями цілого та напівцілого спінів (ДФФД Міністерства освіти і науки України, проект №2.4/488). Термін виконання: 1997–1998 рр. Науковий керівник – д.ф.-м.н. Кривський І.Ю.
 3. Комплексне дослідження взаємодії метастабільних атомів з електронами та вільними атомами при малих (теплових та електронвольтних) енергіях (ДФФД Міністерства освіти і науки України, проект №2.4/490). Сумісно з відділом іонних процесів. Термін виконання: 1997–1998 рр. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Шпеник О.Б.
 4. Подальше дослідження наслідків унітарного зв’язку між полями цілого та напівцілого спінів (ДФФД Міністерства освіти і науки України, проект №02.07/253). Термін виконання: 2001–2003 рр. Науковий керівник – д.ф.-м.н. Кривський І.Ю.


Отдел фотоядерных процессов

 1. Сонячні елементи на основі аморфних багатошарових структур. (Проект ДКНТ України, № 5.1.4, шифр "Солар"). Термін виконання: 1992–1996 рр. Науковий керівник теми – д.ф-м.н. Сікора Д.І.
 2. Розробка радіаційно-хімічних способів обробки нафтової сировини з використанням електронних прискорювачів. (Проект ДКНТ України, № 5.3.2). Термін виконання: 1992–1993 рр. Науковий керівник теми – д.ф-м.н. Сікора Д.І.
 3. Дослідження впливу електронного опромінювання на дефектоутворення в матеріалах електронної техніки. (Проект МО України, шифр № АХ-УжО-ИЯИ-ОІ-ІА ). Термін виконання: 1992–1994 рр. Науковий керівник теми – д.ф-м.н. Маслюк В.Т.
 4. Дослідження  залежності виходів продуктів фотоподілу від енергії прискорених електронів. (Проект ДКНТ України, № 2.3/914). Термін виконання: 1994–1996 рр. Науковий керівник теми: д.ф-м.н. Сікора Д.І.
 5. Експериментально-теоретичне моделювання і комплексна імітація впливу навколооб'єктового середовища та факторів космічного простору на матеріали і системи космічних апаратів. (Проект НКА України, № 5–644/94, шифр "Фактор 2/4''). Термін виконання: 1995–1996 рр. Науковий керівник теми – д.ф-м.н. Сікора Д.І.
 6. Експериментальне дослідження масових та кутових розподілів фрагментів фотоподілу ядер актинидів.(Проект ДФФД України, № Ф4/1673–97). Термін виконання: 1997–1999 рр. Науковий керівник теми – д.ф-м.н. Сікора Д.І.