Група Симулик В.М. та Кривський І.Ю.


Симулик Володимир Михайлович,
доктор фізико-математичних наук,
провідний науковий співробітник

Кривський Іван Юрійович,
професор, доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник


Основні напрямки наукових досліджень:

Розвиток квантовомеханічних та теоретико-польових методів дослідження атомних систем. Побудова квантової електродинаміки в термінах напруженостей електромагнітного поля. Релятивістські рівняння руху елементарних частинок довільного спіну. Квантова теорія поля у канонічному представленні Фолді – Вотхойзена. Фермі – Бозе дуалізм квантово-польових рівнянь. Симетрії рівнянь математичної фізики та закони збереження.Кращі публікації

Кривский И.Ю., Симулик В.М.
Основы квантовой электродинамики в терминах напряженностей. - Киев: Наукова думка, 1992. - 288 с.

What is the electron? Edited by V.M. Simulik – Montreal: Apeiron, 2005. – 282 p.

Simulik V.M., Krivsky I.Yu.
Bosonic symmetries of the Dirac equation // Phys. Lett. A. – 2011. – Vol. 375, №25. – P.2479–2483.

Krivsky I.Yu., Simulik V.M., Torich Z.Z.
A covariant form for the complete set of first-order electromagnetic conservation laws // Phys. Lett. B. - 1994. - Vol. 320, № 1-2. - Р. 96?98.

Simulik V.M., Krivsky I.Yu. 
Relationship between the Maxwell and Dirac equations: symmetries, quantization, models of atom // Reports on Mathematical Physics. – 2002. – Vol. 50, № 3. – P. 315–328.

Simulik V.M., Krivsky I.Yu.
Slightly generalized Maxwell classical electrodynamics can be applied to inneratomic phenomena // Annales de la Fondation Louis de Broglie (Special issue: Contemporary Electrodynamics) - 2002. - Vol. 27, № 2. - p. 303–329.

Simulik V.M.
Some algebraic properties of Maxwell-Dirac isomorphism // Z. Naturforsch. A. - 1994. - Vol. 49. - P. 1074-1076.

Kривский И.Ю., Ломпей Р.Р., Симулик В.М.
О симметриях комплексного уравнения Дирака – Кейлера // Теоретическая и математическая физика. – 2005. – Том 143, №1. - С.64-82. (перевод на английский: On the symmetries of the complex Dirac – Kahler equation // Theor. Math. Phys. Vol. 143, №1. – P.541-558.)

Zajac T.M., Simulik V.M.
The method of interacting configurations in complex number representation: application for calculations of spectroscopic characteristics of quasi-stationary states in two electron systems // Internat. Journ. Pure and Appl. Phys. – 2006. – Vol. 2, №3. – P.231–248.

Симулик В.М., Кривський І.Ю.
Про розширену дійсну алгебру Кліффорда – Дірака та нові фізично важливі симетрії рівняння Дірака з ненульовою масою // Доповіді НАН України. – 2010. – №5, –  С. 82 – 88.