Відділ квантової електронікиfoto

КЕЛЬМАН Володимир Андрійович (народився 3 вересня 1949 року) – завідувач відділу квантової електроніки, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії ім. К.Д. Синельникова НАН України.

У 1971 році закінчив з відзнакою фізичний факультет Ужгородського державного університету та отримав кваліфікацію “радіофізика і електроніка”. У 1975 році закінчив аспірантуру при кафедрі квантової електроніки УжДУ. У 1978 році у Латвійському державному університеті ім. П. Стучки захистив кандидатську дисертацію на тему “Експериментальне дослідження збудження іонів лужноземельних елементів при електрон-іонних зіткненнях” зі спеціальності 01.04.05 – оптика. У 1995 році в Інституті фізики НАН України захистив докторську дисертацію на тему “Фізичні процеси в активних середовищах імпульсно-періодичних лазерів на самообмежених переходах атомів міді та вісмуту” зі спеціальності 01.04.04 – фізична електроніка.

Галузі наукових інтересів: спектроскопія атомів і молекул, газові лазери, елементарні процеси у плазмі, діагностика низькотемпературної плазми.

Має 70 друкованих праць та 1 авторське свідоцтво на винахід.