Відділ фотоядерних процесів


foto


МАСЛЮК Володимир Трохимович (народився 5 квітня 1949 року) – завідувач відділу фотоядерних процесів, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

У 1971 році з відзнакою закінчив фізичний факультет Ужгородського державного університету та отримав кваліфікацію “фізик. Викладач фізики”. У 1975 р. закінчив аспірантуру при кафедрі напівпровідників Ужгородського державного університету. У 1978 р. в Чернівецькому державному університеті захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків на тему ”Ефекти анізотропії і особливості впливу деяких факторів на енергетичний спектр напівпровідників”. У 1994 р. в Чернівецькому державному університеті захистив докторську дисертацію зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків на тему “Енергетика, систематика структурних станів і радіаційна стійкість напівпровідникових матеріалів”.

Галузі наукових інтересів: аморфні, анізотропні напівпровідники, радіаційна фізика твердого тіла,  ядерна медицина, дозиметрія ядерного випромінювання та статистична теорія ядерної матерії.

Має 135 друкованих праць та 7 авторських свідоцтв на винаходи та патентів.

Співавтор монографій: Маслюк В.Т., Фенич П.О. Полупроводниковые сверхрешетки – Москва: ЦНИИ Электроника, 1981. - 96 с. Маслюк В.Т. Дойніков Л.І. Аморфні напівпровідники: від теорії до практики – Київ: Знання, 1984. – 101 с.