Відділ електронних процесів:Foto

Завідуючий відділу електронних процесів: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Олександр Валентинович Снігурський.

Народився 20 вересня 1956 р. у м. Ужгороді. Після закінчення у 1977 році фізичного факультету Ужгородського державного університету та у 1982 році – аспірантури при кафедрі квантової електроніки УжДУ працював молодшим науковим співробітником УжДУ, згодом – науковим співробітником Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН України. З 1992 р. працює в ІЕФ НАН України на посадах старшого та провідного наукового співробітника. У 2007 році був обраний на посаду завідувача відділу електронних процесів ІЕФ НАН України, а з 2017 р. очолює відділ електронних процесів та елементарних взаємодій ІЕФ НАН України.

У 1984 році захистив у Харківському державному університеті кандидатську дисертацію на тему "Динамічні та кінематичні особливості збудження метастабільних станів атомів інертних газів електронним ударом". У 2003 році в Інституті фізики НАН України захистив докторську дисертацію на тему "Процеси парних зіткнень повільних електронів, іонів та збуджених атомів з атомами та молекулами". У 1994 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Він є професором Ужгородського національного університету, читає курс медичної та біологічної фізики для студентів-іноземців медичного факультету УжНУ.

О.В. Снігурський є заступником голови Спілки вчених-поляків в Україні.

Галузі наукових інтересів: атомна та молекулярна фізика, газова динаміка, мас-спектрометрія, фізика та хімія біологічних молекул, теорія і практика наукового перекладу.

Є автором та співавтором понад 190 друкованих наукових праць, п’яти монографій та п'яти авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений почесним знаком "Винахідник СРСР", медаллю Польської Республіки "Pro Memoria", орденами "За заслуги перед польською культурою" та "Бронзовий Хрест Заслуги" Польської Республіки.