Перегляди: 155773
Сьогодні: 62
Партнери
NASU UzhNU ISP BITP
Центр колективного користування
foto1

«Лазерний спектроскопічний комплекс»


1. Будова комплексу.

Лазерний спектроскопічний комплекс придбано у 2010році. Комплекс включає в себе:

  • лазер накачування LF117(NdYAG) - 2 га гармоніка;
  • титан-сапфіровий лазер CF 113A з налаштуванням довжини хвилі
  • випромінювання в інтервалі 250 нм - 1000 нм;
  • монохроматор-спектрограф спектральний (робочий діапазон 200 нм – 1000 нм);
  • спектрометр SL40-2-364USB для контролю частоти випромінювання лазерного комплексу;
  • CCD-камера HS101 H та фотоелектронний помножувач R928 виробництва фірми Hamamatsu призначені для реєстрації оптичних спектрів в інтервалі 200 нм – 1000 нм;
  • персональний комп’ютер, оснащений програмним забезпеченням для керування експериментом.

Основні елементи комплексу виробництва фірми “TII Solar” (Республіка Білорусь).


2. Призначення комплексу і основні напрямки діяльності.

2.1. Комплекс є надбанням Національної академії наук України. Наукові прилади та обладнання комплексу перебувають на балансі ІЕФ НАН України.
2.2. Комплекс входить до складу ІЕФ НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції установи, без Статусу юридичної особи. Основні напрямки діяльності комплексу:
а) підтримка державних, регіональних і міжнародних ініціативних проектів і програм наукових колективів;
б) діагностичний супровід високих технологій та наукоємного виробництва;
в) науково-методичне забезпечення досліджень студентів, аспірантів і докторантів.
2.3. Директор ІЕФ НАН України своїм наказом, визначає графік роботи комплекс, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи інституту і потреб вчених у використанні наукових приладів і обладнання комплексу.
2.4. При плануванні часу роботи комплексу слід виходити з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу): 3 години надається для потреб базової наукової установи комплексу, 3 години надається безкоштовно для замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання комплексу іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Використання часу роботи наукових приладів/обладнання реєструється в робочих журналах, встановленої форми заповнення. Платні послуги з використання наукового обладнання центру колективного користування для потреб інших замовників, надаються згідно з чинним законодавством України. ІЕФ НАН України забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання комплексу. Із використанням обладнання комплексу, його колектив сприяє у проведенні досліджень із лазерної спектроскопії атомів, молекул, конденсованих систем.

Керівник лазерного спектроскопічного комплексу Гомонай Олександр Ілліч

Контакти: Тел.: 095-816-59-54, E-mail: alekgomonai@gmail.com

Copyright © 2019 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All rights reserved. Designed by Robert.